יצירת קשר

מדריך עיסוי תינוקות

מנחת הקורס: קארן זסלבסקי
תכני הקורס
*הדגמת הטכניקות של עיסוי תינוקות
*התועלת שיש בעיסוי תינוקות
*תנוחות אחיזה לתינוק
*המערכות עליהם משפיע העיסוי
*העברת עיסוי תינוקות בפני קבוצה
*מגע נכון / לא נכון כגישה למגע
*העברת עיסוי תינוקות להורים עם תינוקם
*התווית נגד
*כיצד בנוי קורס להדרכת הורים
*עם מה מעסים את התינוק
*נושאים נלווים בהנחיית הקורס

6 מפגשים בני 4 שעות כל מפגש ( 24 ש"ל)