יצירת קשר

מידע לנרשמים

שנת הלימודים
שנת הלימודים במכללה, מקבילה במועדיה לשנת הלימודים האקדמאית.
המגמות יפתחו בהתאם ללוח זמנים שיועבר לתלמידים עם פתיחת שנה"ל.
מועד נוסף לפתיחת לימודים – סמסטר אביב.

תנאי קבלה
תנאי קבלה משתנים בהתאם למגמת הלימוד, יש לברר התנאים הספציפיים
בפגישת ייעוץ.

חומר עזר וספרי לימוד
בחלק מן הקורסים, מחולק חומר עזר רלוונטי (ללא תשלום) המיוחד לתוכנית
הלימודים במכללה.
שכר הלימוד אינו כולל חלוקת ספרי לימוד.

הכרת קרנות השתלמות ואיגודים מקצועיים
תוכניות הלימודים מוכרות ע"י משרד החינוך וע"י קרנות השתלמות למורים
בשנת שבתון וקרן השתלמות
לאחיות.

קוד מוסד קה"ל למורים: 2750
מס' ספק משהב"ט : 83667136
איגוד הרפלקסולוגים הישראלי

פטורים וזיכויים
בוגרי קורסים ותוכניות לימוד שלא במסגרת המכללה, יגישו מסמכים למנהלה
האקדמית לצורך קבלת
פטורים משעורים או מבחנים, כל מקרה ייבדק לגופו של עניין. מתן הפטור באישור בכתב בלבד! ואינו פוטר מתשלום שכר לימוד.
הכרה בלימודי אנטומיה,פיזיולוגיה,פתולוגיה יינתנו עד 5 שנים מתום הלימודים של התחום הנ"ל.

שכר הלימוד
שכר הלימוד משתנה במגמות ובקורסים השונים – פרטים במשרד ההרשמה.
* תלמידי המכללה זכאים לרכוש תעודת סטודנט.
* דמי הרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול.
* הפסקת לימודים בכל שלב תחויב בתשלום שכר לימוד מלא.
* המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בכל פרט מהפרטים הנ"ל.

תעודות ואישורים
תעודות ואישורים יינתנו למסיימים לאחר השלמת כל התחייבויותיהם האקדמאיות
והאדמיניסטרטיביות (תשלומים).
נוכחות חובה לפחות ב-80% ממשך הקורס.
הגשת עבודות באיחור הגשת עבודות תתאפשר עד תאריך 31/12 של אותה שנת הלימודים.
איחור בהגשת העבודה ייחוייב בתשלום של 400 ש"ח כתנאי לקבלת התעודה!

רישום ללימודים
מרכז הרשמה ארצי : 1-800-36-70-70 09-7457254
טל/פקס : 09-7483510
המזכירות פתוחה כל יום בין השעות 09:00-21:00
ובימי ו' בין השעות 08:00-11:00